Print pagina

#23 De Haagse belasting omlaag

Wij beloofden:


Wij hebben gerealiseerd:


Den Haag heeft de laagste woonlasten van de regio Haaglanden. Sinds 2009 betalen mensen in Den Haag vandaag gemiddeld 10 % minder Onroerend Zaakbelasting (OZB). Startende ondernemers zijn de eerste drie jaar gevrijwaard van OZB en sportclubs worden helemaal vrijgesteld.

Naast de forse verlaging van de OZB heeft dit college ook ingezet op de verlaging van de afvalstoffenheffing en het verminderen van het aantal vergunning waarvoor precariobelasting moet worden betaald. Als je daar bij optelt dat normaal de belastingen worden aangepast aan de inflatie is de belastingverlaging dubbele winst.

Landelijke belastingen
Helaas voor de Haagse burger zijn de gemeentelijk heffingen maar 17% van de totale heffingen voor woonlasten. Het grootste deel van bijkomende woonlasten wordt opgelegd door het Rijk (44%) bijvoorbeeld via belastingen op water en energie, eigenwoningforfait en de overdrachtsbelasting. Het CDA heeft er ook voor gepleit om meer belastingen over te hevelen van het Rijk naar de gemeente. Zodat duidelijker wordt waar de betaalde belastingcenten aan worden uitgegeven en de lasten verder kunnen worden verlaagd.