Print pagina

#26: Gemeente betaalt rekeningen op tijd

Wij beloofden:


Wij hebben gerealiseerd:


Toen het CDA toetrad tot het college werd amper 70 procent van de ingediende facturen bij de gemeente op tijd betaald (binnen 30 dagen). Het CDA was van mening dat dit percentage veel te laag lag. Wij kunnen ondernemers in onze stad niet op de centjes laten wachten, helemaal niet in de huidige economische omstandigheden, en moeten als gemeente het goede voorbeeld geven. Toen vanuit het MKB hierover klachten kwamen heeft het CDA het college ter verantwoording geroepen over het betaalgedrag.

Doelstelling was om in 2012 90 % van de betaling op tijd te laten plaatsvinden. Inmiddels laten de cijfers zien dat de gemeente in 2012 is gekomen tot een percentage van 89 %. Al met al een grote stap voorwaarts. Doordat soms informatie mist op een factuur of er eerst moet worden gecontroleerd of de prestatie is geleverd blijft een 100 % score lastig. Maar dit blijft ons streven. Daarom heeft het CDA ook gevraagd om een vertragingsrente van 8% te gaan betalen als de gemeente niet op tijd betaald. Dit is een stok achter de deur voor de gemeente en een eerlijk gebaar naar de ondernemers in onze stad die moeten wachten.

Wethoudersnorm
Het betaalgedrag van de gemeente is meer dan alleen op tijd betalen. Geen ambtenaar moet naar de mening van het CDA meer verdienen dan een wethouder. Op aandringen van het CDA is het college in lijn met landelijke richtlijnen (wet Openbaarmaking uit Publieke middelen Gefinancierde Topinkomens: Wopt) met een aanscherping gekomen van het Haags Topinkomensbeleid.

Verzoekt het college om de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur in acht te nemen en deze op te nemen in het gemeentelijke inkoop/betalingsbeleid Motie Facturering (2009)