Print pagina

#27 Sportverengingen betalen geen OZB

Wij beloofden:


Wij hebben gerealiseerd


Onder het college waarvan het CDA deel uitmaakt komt vanaf 2011 de OZB voor sportverenigingen waarvan de leden de sport uit liefhebberij beoefenen te vervallen. Het CDA is hier zeer over te spreken aangezien zowel het verengingsleven als sport en bewegen in Den Haag gestimuleerd dient te worden. Mensen die samen de vereniging draaiende houden, in contact komen met elkaar en ook nog aan de gezondheid werken krijgen op deze manier een steuntje in de rug. Met dit extra zakcentje kan worden geïnvesteerd in activiteiten en faciliteiten van de verenigingen. Niet in aanmerking voor de OZB-vrijstelling komen verenigingen, stichtingen of bedrijven die op commerciële basis sportfaciliteiten aanbieden, zoals de Uithof, fitnessclubs en squashcentra.

''We willen alle Hagenaars de kans bieden om te sporten. Dat is niet alleen goed voor de gezondheid. Tijdens het sporten worden bruggen geslagen tussen mensen. We willen het ook procedureel eenvoudig houden voor de clubs'', Karsten Klein bij VUC in 2011.