Print pagina

#28 Den Haag Zuidwest gered van verloedering

Wij beloofden


WIj hebben gerealiseerd

De dreigende verloedering van de wijken Moerwijk, Morgenstond, Bouwlust en Vrederust (Den Haag Zuidwest) maakte wat het CDA betreft ingrijpen noodzakelijk. In de normale situatie zou het opknappen (herstructureren) van dit deel van Den Haag gebeuren door de woningcorporaties. Door de problemen bij Woningcorporatie Vestia dreigde echter de gewenste en absoluut noodzakelijke opknapbeurt van Den Haag Zuidwest niet door te gaan. Naar de mening van het CDA was gemeentelijk optreden noodzakelijk. Niet omdat wij vinden dat de gemeente aan woningbouw moet doen maar omdat de dreigende verloedering en verslechtering van de buurten daadkrachtig ingrijpen noodzakelijk maakt. Daarom is het CDA bereid geweest om een grote som geld beschikbaar te stellen om de opknapbeurt voor Den Haag Zuidwest door te laten gaan. Wij kunnen het niet laten gebeuren dat Den Haag Zuidwest een achterstandswijk wordt want dit trekt alleen maar meer problemen aan. Naar de mening van het CDA verkopen wij het eigendom van de opgeknapte panden zo spoedig mogelijk terug aan de woningcorporaties en de markt.