Print pagina

#3 Meer dan 2500 extra parkeerplaatsen

Wij beloofden:


Wij hebben gerealiseerd:


Een parkeerplaats voor de deur is voor de meeste mensen een belangrijke voorwaarde om prettig te kunnen wonen. Parkeren in een structureel probleem in een grote stad als Den Haag en de meeste woonwijken in Den Haag zijn niet gebouwd op het aantal auto’s van nu. Het CDA heeft tijdens de coalitieonderhandelingen harde eisen gesteld wat betreft parkeren. En met succes. In het coalitieakkoord is besloten tot het aanleggen van 2500 nieuwe parkeerplaatsen. Hierbij is extra aandacht besteed aan de parkeerproblematiek in de vijf lastigste wijken om te parkeren (Heesterbuurt, Laakkwartier-Oost, Oud-Leyenburg, Oud- Scheveningen en de Vruchtenbuurt). Op dit moment zijn de meeste parkeerplaatsen gerealiseerd dan wel in voorbereding. Het CDA benadrukt dat na deze collegeperiode we er nog niet zijn en spoorde in de gemeenteraad de wethouder meerdere malen aan om een duidelijk beeld te hebben van de vraag naar parkeerplaatsen en te denken over innovatieve oplossingen zoals ondergrondse parkeerplaatsen. Tot slot is op aansturing van het CDA de parkeernorm (verplichte aanleg parkeerplekken bij nieuwbouw) gehandhaafd.