Print pagina

#32 Impuls voor leefbaarheid en verkeersveiligheid in Laak

WIj beloofden


Wij hebben gerealiseerd

Met de komst van de Rotterdamsebaan wordt het sluipverkeer in Laak minder. Daarom heeft het CDA voorgesteld om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in Laak te verbeteren. Dit kan door het terugbrengen van de Rijswijkseweg van vier naar twee banen. Naast deze argumenten zijn er met de vrijgekomen ruimte dan ook mogelijkheden om de wijk te vergroenen, parkeerplekken aan te leggen en een veilig fietspad te realiseren. In antwoord op schriftelijke vragen van het CDA en de PvdA heeft het college aangegeven hier werk van te maken. Door middel van een motie van Gert-Jan Bakker in de gemeenteraad is er op aangedrongen om hier op korte termijn mee aan de slag te gaan en samen te werken met de gemeente Rijswijk die ook bezig is met de vervanging van de Haagweg (verlengde van de Rijswijkseweg). De Rijswijkseweg wordt nu daadwerkelijk versmald, in 2014 wordt begonnen met de realisatie. Meer groen, meer parkeren, meer ruimte voor de fiets en meer veiligheid. Goed voor de leefbaarheid in Laak.