Print pagina

#37 Sterkere sportverenigingen

Wij beloofden


Wij hebben gerealiseerd

In 2011 diende het CDA samen met enkele andere partijen een initiatiefvoorstel in voor een betere toekomst voor de Haagse sportverenigingen. Het initiatiefvoorstel, getiteld ‘Versterk de Haagse Sportverenigingen: investeren in vrijwilligers en sportbestuurders’ stelt voor dat de gemeente meer vraag-gestuurd gaat werken en ook meer samen gaat werken met andere Haagse sport gerelateerde organisaties. Om een duidelijk beeld te scheppen waar een vereniging behoefte aan heeft staat in het voorstel ook een vitaliteitscan. Bij een dergelijk onderzoek worden de sterke en zwakke punten van elke Haagse sportvereniging bloot gelegd. Sportverenigingen kunnen zich nu samenvoegen via één belangenorganisatie: de ‘Sportvereniging Den Haag’. Een ander belangrijk onderdeel van het initiatiefvoorstel is dat de sportcoördinatoren zich sterk gaan richten op het verbeteren van het vrijwilligerswerk binnen de sportverenigingen. Het initiatiefvoorstel is aangenomen door de gemeenteraad en opgenomen in het beleidskader ‘Versterken wijkfunctie van sport’. In december 2012 werd de gemeenteraad naar tevredenheid geïnformeerd over de uitslagen van de vitaliteitscan en de acties die het college daarop onderneemt. Daarnaast is er door de gemeente veel geld geïnvesteerd in het opknappen en onderhouden van sportverenigingen.

Tarieven sporthallen

Bij de begroting 2014-2017 heeft de gemeenteraad besloten om de tarieven voor sporthallen (en zwembadtarieven) niet te verhogen. Het CDA heeft in het verkiezingsprogramma 2014-2018 aangegeven dat ook de komende jaren wat ons betreft de hurentarieven op hetzelfde niveau blijven. Als wij willen dat in Den Haag meer gesport wordt en wij ons sterk maken voor meer vrijwilligers dan moeten verenigingen ook worden ontzien en waar nodig ondersteund.