Print pagina

#39 Ondergrondse afvalcontainers in heel Den Haag


De inwoners van Den Haag vinden net als het CDA een schone, hele en veilige leefomgeving belangrijk. In het coalitieakkoord 2010-2014 wordt daarom veel aandacht besteed aan een stad die 'schoon, heel en veilig' is. In dit kader heeft het college voor de komende periode tot 2015 gekozen om 1500 extra ondergrondse restafvalcontainers (ORAC’s) te plaatsen om overlast van meeuwen en rotzooi op straat tegen te gaan. Met de programmabegroting 2013-2016 zijn hier nog 1000 ORAC’s extra aan toegevoegd. Op aandringen van het CDA ook in Mariahoeve. ORAC’s worden op voorspraak van het CDA alleen geplaatst op geschikte locaties en in goed overleg met de bewoners.

Pagina 10 coalitieakkoord

Wij gaan nog meer ondergrondse afvalcontainers plaatsen. Het huidige programma loopt af in 2011. De komende jaren (tot 2015) plaatsen wij in totaal 1500 ondergrondse afvalcontainers. Wijken met meeuwenoverlast en gestapelde woningbouw komen hiervoor als eerste in aanmerking. De gemeente overlegt met de bewoners van deze wijken. De eenmalige kosten van 1500 containers zijn 5,1 miljoen euro.