Print pagina

#44 Den Haag is groener

Wij beloofden:


Wij hebben gerealiseerd:


1100 bomen per jaar geplant

Deze collegeperiode is er fors geïnvesteerd in het groen, om zo Den Haag echt de groene woonstad aan zee te laten zijn. Met een structureel budget van 18, 5 miljoen euro per jaar investeert Den Haag fors in groen. Sinds 2009 is het groengebied in Den Haag dan ook toegenomen met 7 % (met name in Wateringseveld, Leidschenveen en Ypenburg).

In het coalitieakkoord is opgenomen dat er structureel 2,2 miljoen euro per jaar wordt ingezet voor het planten van bomen en wijk- en buurtgroen. Met dit geld zijn er per jaar 1100 bomen geplant. Bij de versnellingsimpuls (extra investeringsprogramma voor de openbare ruimte) zijn verschillende groenprojecten meegenomen en bij de laatste begroting is er ook nog eens een extra 500.000 euro beschikbaar gesteld voor het vervangen van populieren en wilgen en bomen die lijden aan boomziekten.

Waar in Den Haag kan het groener? Laat het ons weten! Gert-Jan Bakker

Met andere woorden: Den Haag is groener, het groen is beter onderhouden en de werkvoorraad is met de helft afgenomen sinds het aantreden van deze coalitie. Het CDA is trots dat ondanks de beperkte financiële mogelijkheden er keihard is gewerkt aan het groen. Groen zorgt er namelijk voor dat het prettig wonen is in Den Haag. De buurten liggen er mooi bij en jong en oud kunnen volop recreëren in het Haagse groen.