Print pagina

#48 Goed onderwijs en betere leraren

Wij beloofden:


Wij hebben gerealiseerd:

Internationaal onderwijs, tweetalig onderwijs, verre studiereizen en digitalisering. De wereld van het onderwijs is niet in alles meer hetzelfde als in vervlogen tijden. Het CDA is voorstander van nieuwe ontwikkelingen die goed aansluiten bij de wensen van de maatschappij en die de kwaliteit van onderwijs verbeteren. De afgelopen jaren hebben wij echter wel altijd aandacht gevraagd voor de betaalbaarheid van het onderwijs. Niet ieder kind kan een nieuwe laptop of een verre reis betalen. Nu zijn daar vaak nog wel regelingen voor echter is er één zorgpuntje waar deze betaalbaarheid onder druk komt te staan en dat is de ouderbijdrage. Gemiddeld is dit 200-300 euro maar deze bijdrage in het tweetalig onderwijs komt al snel op 500 euro. Iedereen moet dezelfde mogelijkheden hebben om onderwijs te volgen op zijn of haar niveau.

Betere leraren.
In 2012 werden ruim 20 procent van de lessen op school gegeven door onbevoegde leraren. Dit waren lessen gegeven door docenten die simpelweg geen diploma hadden, door docenten met een te lage opleiding of docenten die bevoegd waren andere vakken te doceren. In 2012 hebben 90 leraren een Haagse lerarenbeurs gekregen om de (tweede) lesbevoegdheid te halen. Het streven is om de komende jaren nog meer bevoegde docenten voor de klas te krijgen. Een kwestie van lange adem.