Print pagina

#8 Verhoging minimum leeftijd prostitutie

Wij beloofden:


Wij hebben gerealiseerd:


Eind 2012 diende het CDA Schriftelijke Vragen in waarin de burgemeester wordt opgeroepen om de minimumleeftijd voor prostituees te verhogen van 18 naar 21 jaar. Jonge meisjes krijgen op die manier extra bescherming. Door de verhoging van de minimumleeftijd wordt ook voorkomen dat jonge meisjes die slachtoffer zijn van loverboys achter de ramen komen te zitten. Het college nam het standpunt van het CDA over. De burgemeester is met de prostitutiebranche in gesprek gegaan en heeft een wetsvoorstel gemaakt om in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een bepaling op te nemen waarbij de leeftijd van prostituees verhoogd wordt van 18 naar 21 jaar. Dit voorstel is echter nog niet ingediend bij de gemeenteraad omdat in diezelfde periode, mei 2013, landelijk een wetsvoorstel met de verhoging van de prostitutieleeftijd naar 21 jaar ter goedkeuring voorlag. Met dit wetsvoorstel is ingestemd door de Tweede Kamer en staat op de agenda in de Eerste Kamer. De burgemeester verwacht dat voor het einde van 2013 het wetsvoorstel is aangenomen. Mocht het voorstel niet door de Eerste Kamer komen, dan heeft de burgemeester toegezegd dat hij de verhoging alsnog lokaal gaat opnemen in de APV.

Buiten het feit dat de Haagse gemeente er alles aan doet de minimumleeftijd te verhogen heeft het college van burgemeester en wethouders, mede op aandringen van het CDA, een aantal aanscherpingen doorgevoerd op het gebied van de prostitutie. Zo worden er geregeld uitgebreide controles uitgevoerd op onder andere de Doubletstraat en in Chinese massagesalons om illegale prostitutie en mensenhandel tegen te gaan.