Print pagina

#38 Geen OZB startende ondernemers

Wij beloofden:


Wij hebben gerealiseerd:


Hoe belonen wij initiatief in Den Haag? Door startende ondernemers een compensatie te geven voor het gebruikersdeel van de Onroerende Zaakbelasting (OZB). Met deze regeling hoeven startende ondernemers geen belasting betalen voor het gebruik van de bedrijfsruimte van de onderneming. De economie zit tegen en daarom heeft het college besloten tot een steuntje in de rug van ondernemers die de stap durven te nemen.

Het CDA is warm pleitbezorger van lagere lasten. Zo is de OZB de afgelopen jaren met 10 procent gedaald voor de Haagse woningbezitters. Nu is ook nog gekozen om het midden- en kleinbedrijf te ontzien bij het opstarten van een nieuwe onderneming, ook dit kan bijdragen aan een gunstige ontwikkeling van de werkgelegenheid.