Print pagina

#7 Het CDA zet vrijwilligers op de kaart

Wij beloofden


Wij hebben gerealiseerd


Om vrijwilligerswerk te stimuleren vergoedt de gemeente op initiatief van het CDA sinds 2011 de verklaring omtrent gedrag (VOG) voor vrijwilligers en zijn de kosten voor de OZB voor de amateur sportverenigingen komen te vervallen. Het CDA heeft in de collegeonderhandelingen in 2010 ook voor elkaar weten te krijgen dat alle bezuinigingen op vrijwilligersorganisaties die gepland stonden voor 2011 zijn teruggedraaid en er in diverse begrotingen extra geld is vrijgemaakt voor de uitvoering van nieuwe actiepunten. Om het vrijwilligerswerk in Den Haag te verstreken is het ‘Aanvalsplan Vrijwilligers’ ingezet. Het plan richt zich op twee doelen: het versterken van de bestaande vrijwilligersorganisaties en het ontwikkelen van nieuwe vormen van vrijwilligerswerk. Zo hebben Hagenaars meer en flexibelere mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen gekregen, is en wordt Maatschappelijk Betrokken Ondernemen gepromoot en worden nieuwe vormen van vrijwilligerswerk gestimuleerd voor onder andere mensen die zijn gestopt met werken, gehandicapten, jongeren en studenten en uitkeringsgerechtigden. In de diverse begrotingen van het college zijn hiertoe forse intensiveringen opgenomen. Tot slot zijn in elk stadsdeelorganisatie medewerkers aangewezen als frontmedewerker voor het vrijwilligersbeleid in het stadsdeel en forse investeringen gedaan in aanverwante sectoren zoals maatschappelijke activiteiten van sportverenigingen en zorgvrijwilligers en mantelzorgers. En met succes! Aan het begin van deze collegeperiode deed 18 procent van de Hagenaren vrijwilligerswerk en op dit moment is dit percentage maar liefst 27 procent. Den Haag scoort ver boven het landelijke gemiddelde.