Print pagina

#20 Den Haag investeert in topsport en onderwijs in het Zuiderpark

Wij beloofden:


Wij hebben gerealiseerd:

“In het Zuiderpark komt een sportcampus met trainings- en wedstrijdfaciliteiten, sportopleidingen en sportonderzoek. De campus zorgt voor verbinding tussen topsport, breedtesport en sportonderwijs in Den Haag.”

Deze zin is terug te vinden in het coalitieakkoord dat is gesloten in 2010. Het CDA was en is groot voorstander van de komst van de Sportcampus naar het Zuiderpark. Een samenwerking tussen de Haagse Hogeschool (HHS) en de gemeente. Een samenwerking tussen onderwijs en topsport. In 2010 wisten wij nog niet dat een van de partners, Vestia, een grote dreun zou oplopen. Gevolgen van de malversaties bij Vestia was dat de gemeente en de HHS het nu alleen moeten doen zonder de investering van 40 miljoen van Vestia. Het CDA is er trots op dat met een aanpast plan is gekomen in 2013 en dat in 2014 kan worden begonnen met de bouw van de sportcampus De ambitie om topsport en toponderwijs een centrale plek te geven in de stad wordt verwezenlijkt. Dit is niet alleen goed voor zowel het MBO als HBO onderwijs en de koppeling met sport in onze stad maar ook voor de aantrekkelijkheid van de naastgelegen krachtwijken.

Eind 2013 heeft de gemeenteraad verder gesproken over de definitieve voorwaarden waaronder gestart wordt met de uitvoering. Het CDA zal hierbij toegezien op een goede oplossing voor de parkeerproblematiek (in de wijk én het Zuiderpark), de financiering en de openbare ruimte.