Print pagina

#18 Ruim baan voor de fiets

Wij beloofden


Wij realiseerden

Het CDA heeft tijdens de overleggen over het coalitieakkoord zwaar ingezet op de fietsvriendelijkheid in de stad. En met resultaat want het Meerjarenplan Fiets 2011-2014 is opgesteld. In dit plan wil de gemeente zes sterroutes maken waardoor mensen sneller van A naar B kunnen reizen. In 2013 en 2014 wordt gewerkt aan sterroutes vanuit Scheveningen-Haven, vanuit Leidschenveen, vanuit Wateringseveld en vanuit Rijswijk. De sterroutes sluiten aan op het regionale fietsnetwerk. Daardoor wordt het ook aantrekkelijker om vanuit omliggende gemeenten van en naar Den Haag te fietsen. Ook de maatregelen die de gemeente nam voor fietser zodat ze minder vaak hoeven te stoppen voor stoplichten en vaker voorrang krijgen helpen bij het fietsvriendelijker maken van onze stad en in deze collegeperiode legt Den Haag 44 kilometer asfalt aan ter vervanging van de klinkerfietspaden. Gert-Jan Bakker spoorde de gemeente middels het indienen van Schriftelijke Vragen ook aan om te kijken naar vervanging van de fietsonvriendelijke Schenktunnel vlakbij het Centraal Station. Het college is hierop een verkennende studie begonnen naar de mogelijkheden om de tunnel te vervangen en ook de Schenkverbinding aan te sluiten op het fietsnetwerk in de omgeving.

Een aantrekkelijker klimaat voor fietsers zorgt voor meer fietsen in de stad. Het CDA heeft daarom ook de wens naar het college uitgesproken om te zorgen voor adequate en voldoende parkeergelegenheid voor fietsen. Zowel in woonwijken als in drukke winkelstraten en stations zijn extra parkeerplekken gegenereerd. Zo is de buurtfietsenstalling Goudsbloemlaan afgelopen zomer geopend en zijn er nog eens 600 fietsenplekken bij het Centraal Station gecreëerd. Een goed begin van de 6000 fietsparkeerplekken bij het Centraal Station die het college naar aanleiding van Schriftelijke vragen van het CDA toe zei. Er is voor de periode 2013 tot 2015 jaarlijks 400.000 Euro beschikbaar gesteld voor de exploitatie van fietsenstallingen. Ook voor het voortbestaan van de Biesieklettes (gratis bewaakte fietsenstalling) op bijvoorbeeld de Grote Markt en Voldersgracht, trekt het college tot 2015 1,2 miljoen Euro uit.