Print pagina

#41 Rem op grootschalige bouwplannen

Wij beloofden:


Wij hebben gerealiseerd


Het vorige college (PvdA, VVD en GroenLinks) hadden wilde plannen met de stad. Bijvoorbeeld hoogbouw aan de kust van Scheveningen, massale bouwplannen voor familiebadplaats Kijkduin en grootste plannen voor de Binckhorst. Het CDA is van mening dat hoogbouw mogelijk moet zijn maar dan wel waar dat hoort: in het centrum en de internationale zone. De kust hoeft niet vervuild te worden door massieve torens. De economische ontwikkelingen vroegen ook om bijstelling van bijvoorbeeld het plan voor de Binckhorst. Toen het CDA toetrad tot het college zijn, waar mogelijk, de masterplannen nog eens goed tegen het licht gehouden. Het CDA is voor de aanpak van achterstanden en herstructurering maar er is wel gekeken welke bouwplannen echt noodzakelijk waren, welke in handen van de markt konden worden gelegd of waar reeds gestarte bouwactiviteiten konden worden bijgestuurd. De Scheveningse Haven is een goed voorbeeld van aanpassing van de plannen. Kijkduin is overgegaan naar de markt en bij de Binckhorst is een pas op de plaats gemaakt.